Rotacione barijere pune visine svoju primenu imaju na mestima gde je u spoljnim uslovima potrebno bezbedno regulisati prolaz velikog broja ljudi.

Snažna i robusna konstrukcija i izuzetna izdržljivost preporučuju ih za ugradnju na ulazima u industrijska postrojenja, sportske objekte, parkinge, vojne objekte i druga mesta.

Zajedno sa čitačima kartica mogu se koristiti za pouzdanu kontrolu pristupa bez potrebe za osobljem, obezbeđujući kontrolisani prelazak pojedinaca s jedne na drugu stranu u dozvoljenom smeru.

Pored čitača za kontrolu pristupa moguća je integracija sa protivpožarnim sistemima, sistemima evakuacije, protivprovale i slično.

Dostupne su verzije sa dva, tri ili četiri krila u raznim opcijama dizajna.

U našem asortimanu nudimo standardne barijere pune visine, dvostruke barijere koje štede prostor, barijere sa kapijom za bicikl, barijere sa kapijom za pristup invalidima i ulaz robe.

FUNKCIJE

Rotacione barijere pune visine kontroler
NOVI ELEKTRONSKI SISTEM

Ekran vam omogućava da promenite konfiguraciju podešavanjem u programskom meniju. Čitljiv meni uz mogućnost promene mnogih parametara uređaja.

Rotacione barijere pune visine piktogram
LED PIKTOGRAMI

Vizuelne informacije identifikuju status otključavanja ili zaključavanja pokreta ruku uređaja. Zelena strelica označava da je sistem zaključavanja mehanizma otključan. Crveni krst označava da je sistem zaključavanja mehanizma zaključan.

Rotacione barijere pune visine
KONTROLA ULAZA I IZLAZA

Mehanizam uređaja je opremljen sistemom koji podržava kontrolu pešačkog saobraćaja u oba smera saobraćaja (ulazak/izlazak iz kontrolne zone).

Rotacione barijere pune visine
ZAKLJUČAVANJE PRI KRETANJU UNAZAD

Zaključavanje kretanja unazad onemogućava rotaciju ruku u smeru suprotnom od onog definisanog spoljnim kontrolnim uređajem. Blokada je da otežava prolaz 2 osobe na osnovu jednog signala autorizacije za prelazak sa spoljnog uređaja.

Rotacione barijere pune visine
POJAČANO OKRETANJE ROTORA

Mehanizam uređaja je opremljen elektromehaničkim sistemom koji podržava rotaciono kretanje ruku. Ovaj sistem, nakon primene sile na kraku rotora (potisak), uključuje motor, koji pomaže da se rotor okrene u početni položaj.

ZAVRŠNE OPCIJE

Rotacione barijere pune visine inox
INOX
Rotacione barijere pune visine galvanizovana
GALVANIZOVANA
Rotacione barijere pune visine galvanizovana + RAL (duplex)
GALVANIZOVANA + RAL (duplex)
Rotacione barijere pune visine RAL 5010
RAL 5010
Rotacione barijere pune visine RAL 9003
RAL 9003
Rotacione barijere pune visine RAL 7016
RAL 7016