Parking čuvari predstavljaju vid fizičke zaštite pojedinačnog parking mesta ispred stambenih objekata i poslovnih parking prostora i služe da fizički spreče neovlašćeno parkiranje vozila na parking mesto obezbeđeno parking čuvarom.

Parking čuvare delimo u dve osnovne kategorije u zavisnosti od načina upravljanja – automatski parking čuvari i manualni parking čuvari.

Automatskim parking čuvarima možete upravljati pomoću aplikacije na mobinom uređaju ili daljinskog upravljača u zavisnosti od modela. U sebi sadrže bateriju i prednost im je potpuno automatski rad što Vama olakšava korišćenje ovakvog vida zaštite, a neki modeli poseduju i solarno napajanje, odlikuje ih visoka izdržljivost na opterećenje čak i u slučaju da vozilo pređe preko parking čuvara kao mogućnost deljenja elektronskog ključa putem aplikacije sa korisnicima ili gostima kojima želite da omogućite parking mesto.

Manualni parking čuvari se ručno podižu i spuštaju, glavne karakteristike ovakvih parking čuvara jesu ručno podizanje i spuštanje i korišćenje brave za otključavanje i zaključavanje parking čuvara.
Odabir parking čuvara se vrši prema želji korisnika sistema a montaža je jednostavna. Korišćenje ovakvog vida zaštite je ekonomično i praktično.

Prikazani svi od ukupno 11 rezultata