Automatski potapajući stubovi iz naše ponude:

  • Automatski potapajući stubovi sa integrisanim elektromehaničkim pogonom za srednju učestalost upotrebe (oko 300 pokreta dnevno, ukupno 200.000 pokreta).
  • Automatski potapajući stubovi sa ugrađenim hidrauličnim pogonom za visoku učestalost upotrebe (oko 2.000 pokreta dnevno, ukupno 3.000.000 pokreta).

Ovaj tip stuba ima brojne prednosti, posebno u instalacijama na lokacijama sa veoma niskim zimskim temperaturama ili kada je za instalaciju potrebno veliko rastojanje (do 80 metara) između potapajućeg stuba i upravljačke jedinice.

Sistem se može koristiti na dva različita načina:

  1. Automatsko podizanje – komandom se spuštaju stubovi, a oni se automatski podižu nakon određenog vremena ili nakon prelaska vozila preko induktivne petlje.
  2. Postupno otvaranje i zatvaranje – prva komanda spušta stub, druga komanda ga podiže, treća komanda ga spušta itd.

Načine funkcionisanja moguće je menjati bilo kada u zavisnosti od potreba.

Automatski potapajući stubovi imaju prednost u tome što se njima može upravljati veoma brzo, daljinskim putem i bez fizičkog napora.

Ukoliko postoji potreba za ugradnjom više automatskih potapajućih stubova na jednoj lokaciji, možete se odlučiti za upravljanje zasnovano na Master-/Slave funkciji, odnosno da automatski potapajući stub kontroliše nekoliko drugih automatskih stubova koji ga prate. U zavisnosti od širine prolaza, veliki broj potapajućih stubova se može kombinovati i kontrolisati na ovaj način.

Automatski potapajući stubovi

Primeri ugradnje automatskih potapajućih stubova

Automatski potapajući stubovi
Automatski potapajući stubovi
Automatski potapajući stubovi
Automatski potapajući stubovi