Rotacione barijere pune visine

Rotacione barijere pune visine

Tripod barijere – Turniketi

Tripod barijere – Turniketi

Speed Gate pešačke barijere

Speed Gate barijere

Swing Gate – Krilne barijere

Swing Gate – Krilne barijere

Pešačke barijere i turniketi su rešenja koja se podjednako dobro mogu koristiti unutar objekata i na otvorenom. Konstrukcija sistema je izrađena od nerđajućeg čelika.

Svi glavni sastavni delovi se nalaze u kućištu barijere.

Pešačke barijere koriste se za usmeravanje i kontrolu kretanja velikog broja ljudi, sprečavanje neovlašćenih ulazaka i izlazaka, i kontrolu naplate ulaznica. Zajedno sa sistemima za kontrolu pristupa, turniketi čine zaokruženo rešenje za kontrolu i evidenciju kretanja posetilaca, zaposlenih i klijenata kroz objekte ili van objekata.

Može biti kontrolisana čitačem kartica sa čipom, sistemom za karte i žetone, otiska prsta, barkoda ili pomoću tastera. Predstavljaju odlično rešenje za kontrolu pristupa i regulisanje prolaza u javnim i poslovnim zgradama, i objektima u kojima se naplaćuje ulaz.

Tipična upotreba: Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena zaposlenih u kancelarijama i na ulazima u industrijske pogone. Ovlašćeni ulazi za osoblje kao i smer toka putnika na aerodromima / morskim lukama Kontrola karata u muzejima, pozorištima, izložbama, sajmovima, arenama, toaletima, Kontrolne tačke u sportskim objektima kao što su bazeni, stadioni, višenamenske arene.

Mogu biti integrisane sa protivpožarnim sistemima, sistemima evakuacije, protivprovale i slično. Imaju evakuacionu opciju spuštanja kraka u slučaju opasnosti, a takođe su dizajnirane tako da mogu zadovoljiti i potrebe hendikepiranih lica.