Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Spark Systems d.o.o. , svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.svetkontrolepristupa.rs

O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.svetkontrolepristupa.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Spark Systems d.o.o. Futog, adresa za izjavljivanje reklamacije je: info@svetkontrolepristupa.rs

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.svetkontrolepristupa.rs;

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.svetkontrolepristupa.rs smatra prodajom na daljinu;

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.svetkontrolepristupa.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 4 radna dana putem kurirske službe D Express, na način kako je to definisano na strani Isporuka;

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.svetkontrolepristupa.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili virmanski.

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani pravo na odustajanje;

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije za robu kupljenu putem internet prodavnice možete pronaći na strani reklamacije;

Uslovi isporuke

Naručene artikle isporučujemo na teritoriji Republike Srbije, u svim mestima u kojima je moguća isporuka i naplata od strane kurirske službe.

Rok isporuke

Nakon što ste završili proces poručivanja klikom na dugme POTVRDI, Vaša porudžbina ulazi u status obrade. Nakon obrade porudžbine, na Vašu e-mail adresu, koju ste prijavili prilikom popunjavanja podataka, stići će obaveštenje o uspešnoj kupovini. Period realizacije porudžbine je najčešće 1-2 radna dana (dani vikenda se ne računaju). Od tog trenutka rok isporuke je 1-4 radna dana (dani vikenda se ne računaju). Ukoliko vaša porudžbina sadrži više od jednog artikla, može se desiti u određenim situacijama da vam celokupna porudžbina stigne u više pošiljki, sa par dana razmaka, o čemu ćete biti obavešteni.
U slučaju nejasnoća, ili bilo kakvih problema, ili pitanja vezanih za Vašu porudžbinu, kontaktiraće Vas naš operater.

Preuzimanje pošiljke

Kuriri (eksterna firma koja vrši dostavu robe) pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-17h svakog radnog dana (vikendom ne vrše isporuku). Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama.

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite na broj 021/301-46-11 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu info@svetkontrolepristupa.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Cena isporuke

Troškove isporuke snosi kupac i oni se naplaćuju po važećem cenovniku kurirske službe po kojoj je roba poslata, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite vizuelnim pregledom svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi paketa i ugnječenja) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 021/301-46-11 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu info@svetkontrolepristupa.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Takođe, možete da zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda i gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije nakon prijema pošiljke

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da je isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas odmah, a najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 021/301-46-11 ili pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu info@svetkontrolepristupa.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Reklamacije radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti

Ukoliko se na proizvodu, kupljenom u ONLINE prodavnici www.svetkontrolepristupa.rs, u nekom trenutku pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon), molimo Vas da nas obavestite na broj 021/301-46-11 ili pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@svetkontrolepristupa.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju i poslaćemo Vam potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, koju treba da popunite i potom nam vratite.

Po prijemu neophodne dokumentacije, odgovorićemo elektronskim putem potrošaču na izjavljenu reklamaciju za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a u slučaju da se reklamacija prihvata, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste, odnosno 30 dana ukoliko je u pitanju tehnička roba. Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ovlašćeni servis je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Napominjemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manji od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje… Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Spark Systems d.o.o. potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve prepravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

NAPOMENE:

  • Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

Politika privatnosti

Vaša porudžbina je potpuno sigurna. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom Spark Systems d.o.o.

Zaštita privatnosti podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.
Kompanija Spark Systems d.o.o. će Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi Vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama. Spark Systems d.o.o. neće prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u kompaniji Spark Systems d.o.o. su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka.
Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.
Nećemo predati Vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Cookies

www.svetkontrolepristupa.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama.
Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-i ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.
Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Spark Systems d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod, neoštećen, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (originalni račun, uputstvo za upotrebu, itd.).
Spark Systems d.o.o. je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema i pregleda proizvoda.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal u odnosu na poručen.
Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu i pregledu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem na broj 021/301-46-11 ili pošaljite e-mail na adresu info@svetkontrolepristupa.rs sa podacima broja računa/otpremnice koji je stigao uz robu. Čim dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Svaki paket za zamenu biće poslat o trošku kupca, po ceni jedne poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe. Poštarinu kupac plaća gotovinom kuriru koji bude preuzimao robu za zamenu.

Robu, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u ONLINE prodavnici (kontakt podaci gore navedeni), ne možete  slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici. Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

 

S poštovanjem,
Vaš Spark Systems d.o.o.