Fiksni stubovi se pretežno koriste ako želite trajno ograničiti pristup u određenim područjima, pored toga često se koriste i u kombinaciji sa automatskim potapajućim stubovima.

Oni su pogodni za zatvaranje područja kao što su na primer pešačke zone u kojima je neophodan visok stepen zaštite i u kojima nije dozvoljen saobraćaj.

U slučaju oštećenja naši fiksni stubovi koji poseduju podnu ploču mogu se lako demontirati.

Fiksni stubovi

Primeri ugradnje fiksnih stubova

Fiksni stubovi
Fiksni stubovi
Fiksni stubovi
Fiksni stubovi