Codex je sistem za upravljanje parkingom koji koristi flash kod barkod karata, idealno rešenje za sve vrste instalacija.
Zasnovano na Orbility tehnologiji e-Ticket, koja upravlja ulaznicama bez motorizovanog umetanja i bez ponovnog štampanja,
nudi performanse u smislu brzine i dostupnosti superiornije u odnosu na tradicionalno rešenje sa 1D bar kodom.
Codex ne samo da nudi sve karakteristike velikog sistema za upravljanje parkingom, već i njegova barkod tehnologija nudi integracije trećih strana sa sistemima kao što su platforme za e-trgovinu.