EN/EX 550 terminal isporučuje i čita 2D bar kod parking karte.

Ova oprema je deo Orbiliti® Multipark sistema.

Karakteristike:

Štampanje 2D barkod ulaznica za korisnike po satu. Karta se automatski povlači ako kupac izađe iz pristupne trake bez uzimanja karte.
2D čitač barkod karata će očitati i proveriti validnost propusnica, karata za konferencije/događaje i pripejd kartica.
Nemotorizovana i ergonomska oblast za čitanje. Omogućava brzo čitanje karte i smanjuje održavanje.
Radi u samostalnom režimu u slučaju gubitka komunikacije sa serverom: platforma E-Ticket upravlja štampanim ulaznicama i emituje ih na svu opremu.
LCD ekran u boji koji prikazuje jednostavna uputstva za upotrebu.
Interfon sa kapacitivnim dugmetom koji se povezuje sa kancelarijom parkirališta ili udaljenom službom za pomoć.
Proverava datume, vremenske opsege, crne liste kartica.
Sve transakcije i upozorenja se prenose u realnom vremenu na Orbiliti® Multipark server.
Upravljanje i kontrola prateće barijere u ulaznoj ili izlaznoj traci.
Prima signal od indukcionih petlji kada je vozilo prisutno.
Anti-pass back (za korisnike propusnice).

Codex EN-EX550 ulazno-izlazni terminal