Multipark Web omogućava potpunu kontrolu vaše instalacije u smislu rada i upravljanja.
Multipark Web se može prilagoditi za sve potrebe, od upravljanja jednog parkinga do centralizovanog upravljanja nekoliko bliskih ili udaljenih parkinga.
ParkAccess je dostupan iz web pretraživača, Multipark Web aplikacija za online praćenje, koja operaterima pruža brzu i intuitivnu vezu sa njihovim parking sistemima.