ParkAccess je aplikacija za praćenje veba Multipark Web-a.
Njegov pristup preko internet pretraživača nudi operaterima parkinga brzu i intuitivnu vezu sa njihovim parking sistemima.

Prednosti Multipark Web-a:

-Svi meniji dostupni u manje od 3 klika doprinose poboljšanoj efikasnosti za operatere i bržem i lakšem posedovanju aplikacije.

-Interaktivni prozor događaja za efikasnije rešavanje problema i bolje praćenje rešavanja problema.

-Sintetički ili detaljni režimi vizuelizacije za brzu promenu sa centralizovanog nadzora na rešavanje problema na svakom uređaju posebno.

-Optimizacija ekrana koja prikazuje samo najrelevantnije informacije u cilju poboljšanja čitljivosti. manje relevantne informacije su dostupne u 1 kliku.

-„Trendi” flat dizajn “ razvijen u saradnji sa Web dizajnerima i ergonomistima koji korisnicima nude udobnost za oči.

-Centralizacija video prenosa opreme uključujući IP kamere, ANPR i displeja.

-Jedinstveni prozor za upravljanje porukama koji omogućava operaterima da brzo pretražuju istoriju svih vrsta poruka (karte za propusnice, satnice, karte za kongrese, događaje…) dok posećuju klijente.

-Dinamičan i kontekstualni prikaz smernica koji omogućavaju brzo rešavanje problema i smanjenu obuku osoblja.

-Potpuna integracija sa postojećim aplikacijama serije Multipark.

-Lak pristup svim parkiralištima povezanim na istu mrežu.

Parking sistem Multipark Web Management System