Orbility® Multipark Codex CM 550 blagajnički terminal se koristi za plaćanje peške ili iz vozila na izlazu.
Može da obrađuje sve vrste transakcija i prihvata sva sredstva plaćanja.
Takođe omogućava štampanje svih vrsta 2D bar kodova karata i kartica.

Ova oprema je deo Orbility® Multipark sistema.

Karakteristike:

Upravlja svim vrstama transakcija:
Parking po satu: plaćanje obične ili izgubljene karte.
Pass-kartice: plaćanje pretplata i obnova, plaćanje prekovremenog boravka na parkingu.
Karte za konferencije i događaje: prodaja, plaćanje prekovremenog boravka.
Prodaja vaučera i pripejd kartica (vremenski ili novčano, upotrebljive na ulazu/izlasku ili kao sredstvo plaćanja).
Različiti načini plaćanja: gotovina, ček, pripejd kartice, vaučeri, kreditne i debitne kartice.
Koristi se za plaćanje peške ili iz vozila na izlazu na kiosku sa posadom.
Omogućava kodiranje svih vrsta karata ili kartica: karte po satu, karte, karte za konferencije i događaje, vaučeri, pripejd kartice.
Upravljanje blagajnikom korišćenjem bezbednih pristupnih kodova i nezavisnih radnih sesija (smena) omogućava praćenje transakcija koje obavlja svaki operater blagajne u svrhu revizije.
Automatsko ili ručno štampanje računa.
Automatsko ili ručno štampanje izveštaja o statusu kraja smene.
Evidencija transakcija kroz Orbiliti® Multipark
Centralni sistem upravljanja.

Codex CB 550 ručna blagajna - Parking sistem