Jednostavan za korišćenje sa smanjenim održavanjem, BI/BVN 550 terminal kontroliše ulazak vozila na parkirališta koja su zatvorena za parkiranje po satu tokom noći. Takođe se može koristiti za kontrolu pristupa ugnežđenim oblastima.

Ova oprema je deo Orbiliti® Multipark sistema.

Karakteristike:

Čita i kontroliše validnost propusnica, pripejd kartica kongresnih i karata za događaje (ako je instaliran bar kod čitač): vreme/mesto, crna lista.

Prenos u realnom vremenu na Orbiliti® Multipark centralni sistem upravljanja alarmima.

Radi u samostalnom režimu u slučaju gubitka komunikacije sa serverom. Platforma E-Ticket upravlja štampanim ulaznicama i emituje ih na svu opremu.

Dugme za interfon.

Parking sistem Codex BI-BVN pojednostavljeni terminal